Retourbeleid en garantie

Herroepingsrecht

Het kan wel eens voorkomen dat je een bestelling retour wilt sturen. Wellicht omdat het product toch niet bevalt of misschien is er een andere reden waarom je het product toch niet zou willen hebben. Bij aankoop van een product heeft de consument de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden gedurende 14 dagen. De 14 dagen bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het product. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de bijbehorende verpakking. De consument zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien er gebruik wordt gemaakt van het herroepingsrecht dan zal de consument het product met alle geleverde toebehoren en indien mogelijk in de originele staat aan Draadloosstore retourneren. 

Wanneer je gebruik wenst te maken van je herroepingsrecht ben je verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Draadloosstore via volgend e-mailadres: info@draadloosstore.nlHet retourformulier voor de retourzending wordt via dit e-mailadres aan jou verstrekt. Je dient te bewijzen dat de geleverde product(en) tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. Indien je niet binnen de genoemde termijn gebruik wil maken van je herroepingsrecht of als het product niet voldoet aan de bovenstaande voorwaarden dan is de koop een feit.

Indien je gebruik maakt van je herroepingsrecht dan zijn de kosten van terugzending voor eigen rekening. Je ontvangt het voor het product betaalde bedrag zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen nadat wij het product retour hebben ontvangen. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die je hebt gebruikt tenzij je nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang is retourneren niet mogelijk.

Garantie

Alle producten van Draadloosstore hebben minimaal 2 jaar garantie op fabricagefouten. Het product zou namelijk bij normaal gebruik de eerste 2 jaar niet stuk mogen gaan. De duur van de garantie kan variëren per product en merk. Kijk voor de duur van de garantie onder de producten in de productomschrijving.

 

Je kunt contact met ons opnemen mits voldaan is aan de volgende eisen:

  1. Het product is defect of werkt niet goed.

  2. Het product is op een juiste wijze gebruikt en er is zorgvuldig met het product omgegaan.

  3. Het gaat mogelijk om een fabricagefout.

  4. Het binnen de garantietermijn van het product valt.

Je kunt contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

info@draadloosstore.nl

- 06-11111940